سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان

سطح زبان انگلیسی یا فرانسه

دانستن زبان انگلیسی وفرانسه برای عزیزانی که میخواهند از طریق کار مهاجرت کنند یکی از ارکان میباشد به این امر توجه داشته باشین سطح زبان انگلیسی یا فرانسه

برای مهاجرت در این روش، پیش از اقدام، باید در یکی از آزمون های مورد قبول انگلیسی یا فرانسه شرکت کنید و حداقل نمرات شما طبق جدول زیر باشد.

آزمونزبانSpeaking گویشListening شنیدارReading خواندنWriting نوشتن

CELPIPانگلیسی5544

IELTS Generalانگلیسی5.05.03.54.0

TEF Canadaفرانسه226181121181

TCF Canadaفرانسه63693424

در خصوص آزمون زبان به موارد زیر دقت داشته باشید:

شرکت در یک آزمون زبان کافیست ولی اگر هم انگلیسی و هم فرانسه را بدانید به نفع شماست.

اگر در یک زیرگروه چند بار آزمون بدهید، نتیجه آخرین آزمونی که ارائه می کنید مورد قبول است نه ترکیب نمرات یا بالاترین نمرات.

این جدول حداقل ها را نشان می دهد. چون این روش از طریق اکسپرس اینتری است و با بقیه افراد رقابت می کنید با این حداقل ها شانس شما نزدیک به صفر است.

لازم است که آزمون را حداکثر دو سال قبل از اقدام برای مهاجرت داده باشید. نتایج آزمون های قدیمی تر مورد قبول نیست.

فقط آزمون های فوق را قبول می کنند و مثلا نمی توانید نتیجه آزمون IELTS Academic یا CELPIP LS را ارائه کنید.

 

منبع: سایت مهاجرت کانادا